ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ” КЪМ ОБЩИНА ЛУКОВИТ


Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит” към Община Луковит

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.12.2015 г./, Община Луковит чрез публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес: [email protected] или в Информационния център на Община Луковит, като го регистрират в дневника на ОбС.

Файлове:

Правилник - Правилник