ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2023 НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


        На основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит ръководството на Община Луковит кани луковитската общественост на публично обсъждане на проекта за бюджет 2023 година, което ще се проведе на 25 август 2023 г. от 10:00 часа в салона на Община Луковит – ул. “Възраждане” № 73, ет. 2.

        Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Община Луковит можете да направите до 12:00 ч. на 25.08.2023 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес: [email protected]

 

https://www.livechatalternative.com/