ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2021 Г.


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

Председателят на Общински съвет Луковит

Кани местната общност за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2021 год.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23 септември 2022 г. (петък), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Луковит на ул. „Възраждане” № 73 .

Материалите по отчета за изпълнение на бюджета на Община Луковит за 2021 г. са публикувани на интернет страницата на общината: www.lukovit.bg

 

Д-р Д. ДИНКОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

 

https://www.livechatalternative.com/