Наредба за управление на общинските пътища


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 20.11.2017 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: [email protected] или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Файлове:

Naredba_Patishta.pdf - Naredba_Patishta.pdf

https://www.livechatalternative.com/