Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд


Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

Гражданите и заинтерeсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Файлове:

Наредба - Наредба

https://www.livechatalternative.com/