Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

Гражданите и заинтересованите организации могат да депозират становища, предложения и възражения по изготвения проект в срок до 15.02.2013 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11.

https://www.livechatalternative.com/