Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит


Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/