Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Луковит чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит на е-mаil адрес: [email protected] или в деловодството на Община Луковит, ул. “Възраждане” № 73.

https://www.livechatalternative.com/