Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Луковит


Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Луковит

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Файлове:

Наредба - Наредба

https://www.livechatalternative.com/