НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 15.05.2019 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-mаil адрес: [email protected] или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на Общинския съвет.

https://www.livechatalternative.com/