Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит


Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 23.06.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

https://www.livechatalternative.com/