Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит


Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

https://www.livechatalternative.com/