Актуализация на Правилника за отличията на ОбС Луковит


Актуализация на Правилника за отличията на ОбС Луковит

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

https://www.livechatalternative.com/