Актуализация на Правилника на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация


Актуализация на Правилника на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения в срок до 21.06.2012 г. в Информационния център на сградата на община Луковит /стая №11/

https://www.livechatalternative.com/