Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година


Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година /Актуализация на Решение №12/29.11.2011г/

Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

https://www.livechatalternative.com/