Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит


Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 08.10.2013 г. , 17.00 часа в Информационния център на община Луковит, стая №11

https://www.livechatalternative.com/