Президентски избори и Национален референдум 2016г.


Заповеди

Заповед №349 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит

Приложение към Заповед №349

Заповед №350 относно места за обявяване на избирателни списъци на територията на община Луковит

Заповед №374 от 03.10.2016 г. относно определяне места на открито и закрито за провеждане на предизборни прояви и информационно-разяснителна кампания за произвеждане избори за президент и вицепрезидент и национален референдум 2016 г.

Заповед №375 относно определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед №436 за забрана на продажбата на алкохол и спиртни напитки

Заповед №446 - Забрана за продажба на алкохол в изборния ден

Заповед №447 - График за предаване на изборни книжа и материали на 12.11.2016 г.


Предварителни избирателни списъци

Предварителен избирателен списък / ЗА ОБЯВЯВАНЕ/ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. - линк към първия списък

Предварителен избирателен списък / ЗА ОБЯВЯВАНЕ/ за произвеждане на Национален референдум на 06 ноември 2016 г. - линк към втория списък


СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 – линк към списъка.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 – линк към списъка.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.


Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци

1. Съобщение

2. Заявленията за гласуване, може да изтеглите от линковете по-долу:

2.1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.2. Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.4. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.5. Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.6. Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.7. Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.8. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2.9. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 – линк към списъка.


Информационен лист

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 – линк към списъка.


Покани

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК-Луковит


Съобщения

Съобщение относно обучение на членовете на СИК на територията на община Луковит

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден от лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението

Съобщение за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението

График за предаване на изборни книжа и материали на 5.11.2016 г.

Съобщение за гласуване на инвалиди с увредено зрение или със затруднения в придвижването

https://www.livechatalternative.com/