Председател


Председател на Общински съвет Луковит: Д-р Данаил Иванов Динков

Д-р Данаил Иванов Динков е роден на 7 февруари 1961 г. в гр. Луковит. През 1978 г. завършва средно образование в ЕСПУ „Веска Михайлова” гр. Луковит. През 1984 г. завършва медицина в Медицински университет-Плевен и започва работа в Общинска болница-Луковит. През 1990 г. придобива специалност „Хирургия“. От 1992 до 1999 г. е директор на Общинска болница-Луковит. От 1990 до 1998 г. е председател на УС на ЛАК „Атлетик-90“ гр. Луковит. От 2004 г. до настоящия момент е началник на хирургично отделение в МБАЛ-Луковит. Баща е на две деца - момчета.

Д-р Динков е четвърти мандат общински съветник. На 9 май 2017 г. е избран за председател на Общински съвет Луковит.