Правилници


1. Правилник на ОбС

сряда, 26 юли 2017 515

3. Правилник 2015г.

понеделник, 24 юли 2017 394

    ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ   МАНДАТ    2015  – 2019  г.   ГЛАВА  ПЪРВА  ОБЩИ …