Заповеди


ЗАПОВЕД №9/11.01.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 11 януари 2022 382

ЗАПОВЕД № 9/11.01.2022 г.   На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-102/11.01.2022 г.  

ЗАПОВЕД №5/07.01.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

петък, 07 януари 2022 327

ЗАПОВЕД № 5/07.01.2022 г.   На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-63/06.01.2022 г.  

ЗАПОВЕД №627 ОТ 29.11.2021 Г. ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

вторник, 30 ноември 2021 551

На  основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл. 3 и чл. 4 от Правила за дейността и организация на работа на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, които са утвърдени…

ЗАПОВЕД №587 ОТ 29.10.2021 Г. ОТНОСНО ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2022 Г.

петък, 29 октомври 2021 937

Видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Луковит, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 година в зоните съобразно определени…

ЗАПОВЕД №532 ОТ 16.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

петък, 16 октомври 2020 1599

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т. 11 и т. 12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №528 ОТ 13.10.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 13 октомври 2020 669

ЗАПОВЕД № 528/13.10. 2020 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4919/12.10.2020  г.

ЗАПОВЕД №507 ОТ 01.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 01 октомври 2020 738

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т.11 и т.12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 за функциониране…

ЗАПОВЕД №495 ОТ 29.09.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 29 септември 2020 655

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал.2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4618/28.09.2020  г.

https://www.livechatalternative.com/