Проект на нормативни актове


Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

четвъртък, 11 септември 2014 894

Граждани и заинтересовани организации могат да подават предложение по направения проект в 14 дневен срок от публикуването /до 25.09.2014 г. включително/ в Информационния център на Община Луковит - стая №11

Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Луковит

четвъртък, 03 юли 2014 888

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 17.07.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

сряда, 16 април 2014 829

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 30.04.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

четвъртък, 13 март 2014 851

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.03.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересуваните лица да направят своите предложения…

Предложение относно изменение на Правилника за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 - 2015

вторник, 28 януари 2014 866

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 12.02.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит

сряда, 08 януари 2014 816

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.01.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 815

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по направения проект в срок до 16.12.2013 /понеделник/ включително в Информационния център на община Луковит, стая №11/ Вносител: Георги Антонов - общински…

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 806

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2014 г.

понеделник, 02 декември 2013 821

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 830

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

https://www.livechatalternative.com/