Проект на нормативни актове


Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

петък, 08 януари 2016 924

ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ” КЪМ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 25 ноември 2015 1671

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.12.2015 г./, Община Луковит чрез публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите…

Предложение - нормативен документ

вторник, 24 ноември 2015 1062

Предложение относно изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

петък, 13 ноември 2015 846

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.11.2015 г./, Община Луковит чрез  публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят…

Доклад Общински план

четвъртък, 05 ноември 2015 866

Информация по ЗЕВИ

неделя, 01 ноември 2015 856

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

вторник, 05 май 2015 848

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 20 май 2015 г.в Информационния център на община Луковит /стая №11/

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 10 март 2015 870

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок от 14 дни от датата на публикуването му в информационния център на община луковит, стая №11/

Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

четвъртък, 11 септември 2014 848

Граждани и заинтересовани организации могат да подават предложение по направения проект в 14 дневен срок от публикуването /до 25.09.2014 г. включително/ в Информационния център на Община Луковит - стая №11

https://www.livechatalternative.com/