Проект на нормативни актове


Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 17 април 2012 1112

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 17 април 2012 816

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

събота, 07 април 2012 836

Гражданите и заинтерeсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

четвъртък, 01 март 2012 856

Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 01 февруари 2012 801

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, т.е до 15.02.2012 г. в деловодството на община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/