Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 67

РЕШЕНИЕ №10 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Здравеопазване, ветеринарен контрол, социални дейности и заетост“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 67

РЕШЕНИЕ №9 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Етнически, демографски проблеми и вероизповедания“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 85

РЕШЕНИЕ №8 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 93

РЕШЕНИЕ №7 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 78

РЕШЕНИЕ №6 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Бюджет, икономика, национални и европейски програми“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 101

РЕШЕНИЕ №5   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 112

РЕШЕНИЕ №4 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 116

РЕШЕНИЕ №3 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.   Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 108

РЕШЕНИЕ №2 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/ 07.11.2023 г.   Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 103

РЕШЕНИЕ №1   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.   Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 12 октомври 2023 145

РЕШЕНИЕ №565 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.   Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 12 октомври 2023 125

РЕШЕНИЕ №564 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.   Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство в с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Ъглен, с.Торос, с. Карлуково, с. Петревене и с.Беленци, поради регистрирането…

https://www.livechatalternative.com/