Почетни гражданини на Община Луковит – церемония 2012 г.

неделя, 06 май 2012 1226

На 6-ти май 2012 г. –Ден на Луковит и храмов празник на храм „Св. вмч. Георги”, съгласно Решение №№ 73,74 и 75 от 03.05.2012 г. на Общински съвет Луковит трима наши изтъкнати съграждани бяха удостоени със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ”. 

   
ВЕСКА ЙОНЧЕВА РАЛЧЕВА
Веска Йончева е дългогодишен преподавател по български език и литература в град Луковит, общественик и поет. Със своята дейност и творчество през годините доказва голямата си любов и всеотдайност към града и Общината. Отличен педагог, притежаващ съществени заслуги за издигането на образованието по български език и литература в Луковит на високо равнище. Творец на нови културни ценности, чийто стихове, посветени на родния край, са образец на родолюбие за поколенията напред.  Притежава траен принос за развитието на литературата и културата в Луковит и Луковитския край.

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХИНЧЕВ - ПОСМЪРТНО
Георги Хинчев е изявен журналист и публицист, автор на три книги за Луковит и Луковитския край: “Живот край Златна Панега”, “Луковитски автограф” и „Корените светят в три реки, единайсет села и един град” (издадена посмъртно). Книгите са с историческо, краеведско и народопсихологическо значение. Със своята дейност и творчество притежава значими заслуги за развитието на културния живот в общината и съществен принос в проучването и съхраняването на историческото наследство на Луковитския край.

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИНЧЕВ
В своето професионално развитие Петър Нинчев е работил като асистент във ВФСИ-Свищов, банков директор, стопански ръководител в сферата на търговията и на едно от най-големите шивашки предприятия в страната – “Панака” гр. Луковит.
От 1999 до 2011 г. в продължение на три последователни мандата е Кмет на Община Луковит. По време на неговото управление Общината бележи подем във всички сфери на социалния живот. Община Луковит получава сертификат за качество по ISO 9001:2000 „Системи за управление на качеството”. На Общината се присъжда Първоначален дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ – (положителна перспектива) и Краткосрочен рейтинг А-1 от „Глобал Рейтингс” АД.  В продължение на 12 години Община Луковит приключва всяка бюджетна година без неразплатени разходи. Извършва се газификация на всички обекти от публичния сектор в гр. Луковит и част от частния производствен и битовия сектор. На територията на Общината е открит първият в България Геопарк „Искър-Панега”. Реализират се много проекти по предприсъединителните фондове и оперативните програми на европейския съюз. Значителни инвестиции се влагат в здравеопазването, в сопрта и културата, за подобряване на инфраструктурата, за развитието на социалната и училищната мрежа. Започва работата по изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. Започва осъществяването на интегриран проект за подобряване на водния сектор в Общината, касаещ изграждане на главни колектори, пречиствателна станция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа. Регионът се превръща в благоприятна за частни инвестиции стопанска среда.
Като дългогодишен стопански ръководител и Кмет на Община Луковит господин Нинчев притежава цялостен принос в градежа и развитието на Община Луковит.

На тържествена церемония на площад „Трети март” гр. Луковит Председателят на Общински съвет Луковит г-н Калин Василев и Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров връчиха представителните общински отличия – плакет, медал и медал и грамота на почетните граждани. Г-н Петър Нинчев честити празника на присъстващите и подчерта, че негов дълг и вътрешна потребност е и занапред да помага на родния край. От името на г-жа Йончева представителните отличия получи нейната племенница г-жа Иванка Йотова, а званието за г-н Георги Хинчев прие неговата дъщеря г-ца Вера Хинчева.