ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ – ЦЕРЕМОНИЯ ОКТОМВРИ 2013 Г.

четвъртък, 10 октомври 2013 1785

На 4-ти октомври 2013 г., по време на официалното откриване на Традиционния есенен панаир Луковит'2013, съгласно Решения №266 и №267 от 07.06.2013 г. на Общински съвет Луковит, двама изтъкнати наши съграждани бяха удостоени със званието "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ".

Д-Р ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ

Д-р Иван Иванов е лекар, хирург, дълги години е началник "Хирургично отделение" в МБАЛ-Луковит, главен лекар, общински съветник, дългогодишен управител на МБАЛ-Луковит, председател на УС на Сдружение "Футболен клуб "Ботев" - Луковит". С полаганите грижи, внимание и висококачествено лечение печели признанието на поколения жители на Луковит и региона. Неговият професионализъм, високоотговорна работа, управленски умения и социална ангажираност допринасят в значителна степен за авторитета и просперирането на Луковитската болница. Със своята високопрофесионална и общественополезна дейност притежава значим принос в развитието на лечебното дело в община Луковит.

ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦЕКОВ

Цветан Кръстев е юрист, районен съдия в гр. Луковит, дългогодишен председател на Районен съд гр. Луковит. Работата на съдия Кръстев се отличава с висок професионализъм, безпристрастност и принципност, своевременно изготвяне на съдебните актове, висок морал и етичност при прилагане принципите на реда и законността. Със своята високопрофесионална и обществено полезна дейност притежава значими заслуги за развитието на правораздаването в община Луковит и изключителен принос за реформирането и утвърждаването на Районен съд гр. Луковит като стабилна, отговорна и авторитетна институция.

На тържествена церемония на площад "Трети март" председателят на Общински съвет Луковит Калин Василев и кметът на Община Луковит Иван Грънчаров връчиха представителните общински отличия - плакет, медал и грамота на почетните граждани, на д-р Иван Иванов и на Веселина Колева - съпруга на Цветан Кръстев.

https://www.livechatalternative.com/