Почетни граждани на Община Луковит – церемония октомври 2013 г.

петък, 04 октомври 2013 556

На 4-ти октомври 2013 г., по време на официалното откриване на Традиционния есенен панаир Луковит`2013, съгласно Решения номер 266 и номер 267 от 07.06.2013 г. на Общински съвет Луковит, двама изтъкнати наши съграждани бяха удостоени със званието “Почетен гражданин на Община Луковит”.

Д-Р ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ
Д-р Иван Иванов е лекар, хирург, дълги години е началник „Хирургично отделение” в „МБАЛ-Луковит”, главен лекар, общински съветник, дългогодишен управител на „МБАЛ-Луковит”, председател на УС на Сдружение „ФК Ботев-Луковит”. С полаганите грижи, внимание и висококачествено лечение печели признанието на поколения жители на Луковит и региона. Неговият професионализъм, високоотговорна работа, управленски умения и социална ангажираност допринасят в значителна степен за авторитета и просперирането на Луковитската болница. Със своята високопрофесионална и общественополезна дейност притежава значим принос в развитието на лечебното дело в Община Луковит.  

ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦЕНКОВ
Цветан Кръсетв е юрист, районен съдия в гр. Луковит, дългогодишен Председател на Районен съд гр. Луковит. Работата на съдия Кръстев се отличава с висок професионализъм, безпристрастност и принципност, своевременно изготвяне на съдебните актове, висок морал и етичност при прилагане  принципите на реда и законността. Със своята високопрофесионална и общественополезна дейност притежава значими заслуги за развитието на правораздаването в Община Луковит и изключителен принос за реформирането и утвърждаването на Районен съд гр. Луковит като стабилна, отговорна и авторитетна институция.

На тържествена церемония на площад „Трети март” Председателят на Общински съвет Луковит Калин Василев и Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров връчиха представителните общински отличия – плакет, медал и грамота на Почетните граждани, на д-р Иван Иванов и на Веселина Колева – съпруга на Цветан Кръстев.