ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ – ЦЕРЕМОНИЯ МАЙ 2012 Г.

понеделник, 07 май 2012 1714

На 6-ти май 2012 г. – Ден на Луковит и храмов празник на храм “Св. вмч. Георги”, съгласно Решения   № № 73, 74 и 75 от 03.05.2012  г. на Общински съвет Луковит трима изтъкнати наши съграждани бяха удостоени със званието “Почетен гражданин на Община Луковит”.

  

ВЕСКА ЙОНЧЕВА РАЛЧЕВА

Веска Йончева е дългогодишен преподавател по български език и литература в град Луковит, общественик и поет. Със своята дейност и творчество през годините доказва голямата си любов и всеотдайност към града и Общината. Отличен педагог, притежаващ съществени заслуги за издигането на образованието по български език и литература в Луковит на високо равнище. Творец на нови културни ценности, чийто стихове, посветени на родния край, са образец на родолюбие за поколенията напред.  Притежава траен принос за развитието на литературата и културата в Луковит и Луковитския край.

 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХИНЧЕВ - ПОСМЪРТНО

Георги Хинчев е изявен журналист и писател, автор на три книги за Луковит и Луковитския край: “Живот край Златна Панега”, “Луковитски автограф” и „Корените светят в три реки, единайсет села и един град” (издадена посмъртно). Книгите са с историческо, краеведско и народопсихологическо значение. Със своята дейност и творчество притежава значими заслуги за развитието на културния живот в общината и съществен принос в проучването и съхраняването на историческото наследство на Луковитския край.

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИНЧЕВ

В своето професионално развитие Петър Нинчев е работил като ассистент във ВФСИ – Свищов, банков директор, стопански ръководител в сферата на търговията и на едно от най-големите шивашки предприятия на страната – “Панака” гр. Луковит.

От 1999 г. до 2011 г. в продължение на три последователни мандата е кмет на Община Луковит. По време на неговото управление общината бележи подем във всички сфери на социалния живот. Община Луковит получава сертификат за качество по ISO 9001:2000 „Системи за управление на качеството“. На Общината се присъжда първоначален дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ – (положителна перспектива) и Краткосрочен рейтинг А-1 от „Глобал Рейтингс” АД.  В продължение на 12 години Община Луковит приключва всяка бюджетна година без неразплатени разходи. Извършва се газификация на всички обекти от публичния сектор в град Луковит и част от частния сектор. На територията на общината е открит първия в България геопарк “Искър-Панега”. Реализират се много проекти по предприсъединителните фондове и оперативните програми на европейския съюз. Значителни инвестиции се влагат в здравеопазването, в спорта и културата, за подобряване на инфраструктурата, за развитието на социалната и училищната мрежа. Започва работа по изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. Започва осъществяването на интегриран проект за подобряване на водния сектор в общината, касаещ изграждане на главни колектори, пречиствателна станция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа. Регионът се превръща в благоприятна за частни инвестиции стопанска среда.

Като дългогодишен стопански ръководител и кмет на Община Луковит, господин Нинчев притежава цялостен принос в градежа и развитието на община Луковит.

 

На тържествена церемония на площад „Трети март” в гр. Луковит председателят на Общински съвет Луковит Калин Василев и кметът на Община Луковит Иван Грънчаров връчиха представителните общински отличия – плакет, медал и грамота на почетните граждани, на Петър нинчев, Иванка Йотова – племенница на Веска Йончева и Вера Хинчева – дъщеря на Георги Хинчев.

https://www.livechatalternative.com/