Почетни граждани на Община Луковит - церемония 2008

петък, 19 декември 2008 1033

На 19-ти декември 2008 г. по случай 110 години от обявяването на ЛУКОВИТ ЗА ГРАД И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №185/16.12.2008 гОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ ТРИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ БЯХА ОТЛИЧЕНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Д-Р ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА И ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИНЧЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ”

Димитър Стоянов Калчев – изявен общественик, дългогодишен учител и директор на Луковитската гимназия. Като добър педагог и администратор има съществен принос за развитието на средното образование и за съхраняването на културно-просветната традиция в Луковит.

Иванка Дакова Кюрдова –  дългогодишен ръководител на град Луковит. Добър организатор и професионалист, грижещ се и защитаващ социално-икономическите интереси на града и района през периода на своето управление. Притежава съществен принос за изграждането и развитието на местната икономика.

Стефанка Петкова Дюлгерова – дългогодишен преподавател по български език и литература в Луковитската гимназия. Като добър педагог и познавач на българската и световна литература тя предава своя опит, знания и умения на редица поколения в града. Притежава съществен принос за издигането на обучението по български език и литература на високо равнище, в резултат на което много ученици стават нейни последователи – литератори.

ТРИМАТА ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ ПОЛУЧИХА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЩИНСКИ ОТЛИЧИЯ – ПЛАКЕТ, МЕДАЛ И ГРАМОТА НА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ.