Почетни граждани на Община Луковит - церемония 2007

неделя, 06 май 2007 1737

На 6-ти май - ден на Луковит и храмов празник на храм "св. Георги" съгласно решение номер 407 от 20.04.2007 г. на общински съвет Луковит три изтъкнати личности бяха удостоени от кмета на Община Луковит, г-н Петър НИнче със званието "Почетен гражданин на Луковит"

ПЕТКО ПАНТАЛЕЕВ ХРИСТОВ
Завършва Луковитската гимназия “Сергей Румянцев” и още като ученик се изявява като обещаващ волейболист. Той е един от основателите на волейболната школа в Луковит. През 1962 г. завършва ВИФ - София (понастоящем НСА) със специалност “Волейбол”. П. Панталеев става национален състезател по волейбол. От 1960 до 1966 г. е капитан на Националния отбор по волейбол. Заслужил майстор на спорта. Участва в европейски и световни първенства, и в Олимпийските игри през 1964 г. На Европейското първенство по волейбол през 1963 г. е обявен за “Най-добър нападател в Европа”. През 1964 и 1965 г. е обявен за “Най-добър волейболист на България”. 
Петко Панталеев става главен асистент и преподавател по “Физическо възпитание” в Медицинска академия – София. От 1975 до 1985 г. е треньор по волейбол в Кувейт. До 2001 г. е Завеждащ катедра “Физическо възпитание и спортна медицина” в Медицинска академия. В момента е ръководител на Фитнес-център към фирма “Сименс”.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ВАСЕВ
Роден е в с. Радибош. Завършва основното си образование в Луковит. След което продължава средното си образование в Софийската Духовна семинария. От 1941 до 1944 г. работи като протойерей в гр. Куманово, където се ползва с голямо уважение сред жителите. През 1949 г. завършва висшето си образование в Богословския факултет на Софийски университет. До 1953 г. е свещеник в Луковит. През 1953 г. постъпва на работа като икономист в Околийски Промкомбинат – Луковит, където с усърдната си дейност допринася за подобряване организацията и ефективността на цялостната дейност. През 1957 г. става директор на Дървообработващото предприятие в Луковит, което по-късно се обединява с Околийския Промкомбинат. От 1962 г. е Ръководител на сектор “Себестойност и работна заплата” към ДМП “Горубсо” в гр. Мадан. През 1965 г. започва работа като Началник “Планово-икономически отдел” към строящия се тогава Държавен циментов завод в с. Златна Панега. Там работи до 1972 г. като същевременно публикува над 1000 журналистически дописки в централната и местната преса във връзка със заводските строежи. Получава бронзов орден на труда. От 1972 до 1975 г. е Председател на Държавен народен контрол – Луковит. 
След приключване на активната си професионална дейност, Борис Александров започва усилени исторически проучвания на Луковитския край, които продължават и до днес. През 1996 г. издава книгата “Изживяно столетие”, в която проследява читалищната дейност в Луковит в продължение на 100 години. Автор е и на историческо изследване за с. Карлуково, което предстои да бъде публикувано. Понастоящем пише книга за миналото на Луковит. Със своята творческа дейност допринася за съхраняване историческата и културна памет на града и региона.

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
Завършва основно образование в родното си село Брестница. През 1952 г. завършва Техникум по механо-електротехника в гр. Габрово. Работи като монтьор в Автостопанство – гр. Тетевен. В края на 1955 г. постъпва като енергетик на Бившата фабрика за хидравлик в с. Златна Панега. През 1956 г. постъпва на работа като учител по “Трактори-теория” в новооткритото Машинно-тракторно училище в гр. Луковит. През 1960 г. става Заместник-директор по учебната част на училището. От 1965 г. е Секретар на Заводския партиен комитет към строящия се тогава Държавен циментов завод в с. Златна Панега. Докато работи усърдно за построяване и пускане в експлоатация на завода, В. Вълчев същевременно завършва висшето си образование със специалност “Икономика на промишлеността” в Академията за обществени науки и социално управление – София. При официалното откриване на първия етап на ДЦЗ “Златна Панега” е награден с Народен орден на труда “Златен”.
През 1973 г. става Директор на ЗКМ “Звезда” – Луковит. В продължение на три мандата от 1976 до 1983 г. е Председател на ИК на Общински народен съвет – Луковит и същевременно кмет на Общината. Като такъв през 1983 г. е награден с орден “Червено знаме на труда”. През периода на тези три мандата (76-83 г.) всички области на социално-икономическия живот в Луковит бележат подем. ЗКМ “Звезда” се премества на нова модернизирана производствена площадка, Автостопанството обновява автомобилния си парк с нови товарни автомобили, разкрива се втора градска автолиния, увеличава се капацитета на телефонната централа на пощата, разкриват се нови телефонни постове, построява се сградата на Универсалния магазин и Битовия комбинат, преустроява се цялата търговска мрежа в града, разкриват се нови битови и ел. услуги, построяват се жилищните блокове “Космос”, “Кръгояр”, “В. Левски”, “Хр. Смирненски”, ЗРЧ “Златна Панега”, “Вл. Заимов”, “Г. Димитров”, асфалтира се площад “Сливница” и пътеките в Градската градина, реконструира се главната улица като се премахва паважа и се правят нови бордюри, тротоари и асфалтова настилка, асфалтира се над 60 % от уличната мрежа в града и някои улици в селата, прави се мост за пешеходци и животни над река Златна Панега в местността “Котлен”, прави се вертикална планировка на площада и се монтира паметника в с. Тодоричене, построява се зала за тъжните ритуали на новия гробищен парк, завършва строителството на водопровода от с. Гложене до гр. Луковит, изгражда се водоема на водопровода в местността “Умника”, прави се реконструкция на водопроводната мрежа, укрепяват се стените на Кръгоярското дере, преустроява се Завод за велпапе и амбалаж (ЗВА) след пожара, реконструират се Държавен керамичен завод (ДКЗ), Консервен завод “С. Куманов” и Хлебозавод, ремонтира се сградата на НЧ “Съзнание” като таванската част се реконструира в музей, построяват се трафопостовете в центъра на града и др. 
Последните години от професионалния си път до пенсионирането си през 1993 г. Васил Вълчев работи като Директор на Държавна спестовна каса в Луковит.

Тримата известни луковитчани бяха наградени от кмета и д-р Галина Стоянова - председател на общински съвет Луковит с представителните общински отличия - плакет, медал и грамота на почетните граждани на тържествена церемонияна площад "Трети март".

https://www.livechatalternative.com/