Почетни граждани на Община Луковит - церемония 2004

четвъртък, 23 декември 2004 1259

На основание Решение № 104 от 23.12.2004 г. Общински съвет- гр. Луковит удостоява следните лица:

 •       инж. Енчо Въчев Енчев
 •       Петър Лалов Йотов 
 •       д-р Юлиян Емилов Белоусов 
 •       д-р Коста Гергов Цеков 
 •       Надежда Бояджиева 
 •       Неньо Найденов Калчев 
 •       Николай Петков Съйков 
 •       Атанас Василев Нешков 
 •       Димитър Антонов Маринов 
 •       Васил Петков Вутев 
 •       Ген.полк. Цоцо Николов Цоцов 
 •       Живко Димитров Карадимитров
 •       Сесил Радославова Каратанчева 
 •       Иван Йорданов Ненов

със званието “Почетен гражданин на Община Луковит“ за цялостен принос в градежа и развитието на Община Луковит, значима обществена дейност и популяризиране името на родното място.

https://www.livechatalternative.com/