Почетни граждани


Почетни граждани на Община Луковит - церемония 2004

четвъртък, 23 декември 2004 378

На основание Решение № 104 от 23.12.2004 г. Общински съвет- гр. Луковит удостоява следните лица: