План за развитие


Общински план за интегрирано развитие (ПИРО) на община Луковит за периода 2021-2027 г.

Общински план за развитие на община Луковит за периода 2014-2020 г.

Общински план за развитие на община Луковит за периода 2007-2013 г.

https://www.livechatalternative.com/