Оценки на Плана за развитие на Община Луковит


Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2007-2013 г.)

 

Предварителна оценка
Доклад 2009 г. 
Доклад 2010 г.
Междинна оценка
Доклад 2011 г.
Доклад 2012 г.
Доклад 2013 г.
Последваща оценка
 

Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2014-2020 г.)