Оценки на Плана за развитие на Община Луковит


Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2021-2027 г.)

 

Доклад 2021 г.

 

Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2014-2020 г.)

 

Доклад 2014 г.
Доклад 2015 г.
Доклад 2016 г.
Доклад 2017 г.
Междинна оценка
Доклад 2018 г.
Доклад 2019 г.
Доклад 2020 г.
 

Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2007-2013 г.)

 

Предварителна оценка
Доклад 2009 г. 
Доклад 2010 г.
Междинна оценка
Доклад 2011 г.
Доклад 2012 г.
Доклад 2013 г.
Последваща оценка
 

 

 

https://www.livechatalternative.com/