Оценки на Плана за развитие на Община Луковит


Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2014-2020 г.)

 

Доклад 2014 г.
Доклад 2015 г.
Доклад 2016 г.
Доклад 2017 г.
Междинна оценка
 

Оценки на Плана за развитие на Община Луковит (2007-2013 г.)

 

Предварителна оценка
Доклад 2009 г. 
Доклад 2010 г.
Междинна оценка
Доклад 2011 г.
Доклад 2012 г.
Доклад 2013 г.
Последваща оценка