СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ И РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ

понеделник, 14 август 2023 163

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Ловеч и при Районен съд гр. Луковит, избрана с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

I. Кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч

 1. Радослав Руменов Иванов

II. Кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит

 1. Галя Цанкова Иванова
 2. Галя Иванова Николова
 3. Йорданка Илиева Димитрова
 4. Нина Иванова Крачунова
 5. Габриела Николаева Иванова
 6. Марияна Василева Иванова
 7. Георги Александров Черналиев
 8. Теодора Гачева Симеонова
 9. Йорданка Върбанова Йорданова
 10. Евгени Лазаров Иванов
 11. Силвия Георгиева Петкова
 12. Екатерина Иванова Маринова
 13. Мима Захариева Василева
 14. Нина Стефанова Димитрова
 15. Пламенка Петкова Николова
 16. Атанас Стоянов Колев
 17. Виолета Йорданова Иванова
 18. Цонка Тодорова Иванова
 19. Маргарита Николаева Михайлова-Цветкова
 20. Галина Николова Иванова
 21. Милчо Василев Милчев
 22. Емилия Милкова Орбова

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч и за Районен съд гр. Луковит ще се състои на 28.08.2023 г./понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73, етаж 2, в Заседателната зала на Общински съвет Луковит.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Луковит становища за кандидатите, включващи въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Инж. Владимир Даскалов

Председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд Ловеч и при Районен съд Луковит, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

Файлове:

1 - Документи на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ловеч /автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

1 - Документи на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Луковит /автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ/

https://www.livechatalternative.com/