Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-615/02.03.2022 г.

сряда, 02 март 2022 131

Относно: Заповед №РД-02-15-12/10.02.2022 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: АМ «Хемус», участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел «Боаза» и пътен възел «Дерманци»,…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ФЕНИКС ИНВЕРС" ООД

вторник, 22 февруари 2022 147

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-517/18.02.2022 ГОД.

петък, 18 февруари 2022 124

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №48/14.02.2022 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-178/20.01.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 111

                     На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 104

НА ВНИМАНИЕТО НА „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022ГОД.                     На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 153

НА ВНИМАНИЕТО НА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ГР.ЛУКОВИТ ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.                   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-360/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 119

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №40/03.02.2022г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 110

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-357/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 112

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №37/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-359/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 146

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №39/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-417/10.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 141

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №41/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-355/04.02.2022 ГОД.

понеделник, 07 февруари 2022 121

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната…