Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2496/17.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 717

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 327/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…

https://www.livechatalternative.com/