Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1420/11.05.2018 г.

понеделник, 14 май 2018 200

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 169/10.05.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-824/23.03.2018 г.

сряда, 28 март 2018 231

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 106/23.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-823/23.03.2018 г.

сряда, 28 март 2018 211

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №105/23.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-630/02.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 279

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 89/01.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-606/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 268

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №87/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-607/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 266

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 86/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-140/15.01.2018г.

четвъртък, 22 февруари 2018 187

             Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV, кв.42 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-275/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 274

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 31/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-274/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 263

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 30/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

СЪОБЩЕНИЕ №01-4189/18.12.2017 г.

вторник, 23 януари 2018 253

              На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 14.12.2017г. е издадена виза от Главния архитект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4270/29.12.2017

петък, 29 декември 2017 263

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 462/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…