Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-517/18.02.2022 ГОД.

петък, 18 февруари 2022 102

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №48/14.02.2022 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-178/20.01.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 88

                     На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 82

НА ВНИМАНИЕТО НА „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022ГОД.                     На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 126

НА ВНИМАНИЕТО НА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ГР.ЛУКОВИТ ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.                   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-360/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 92

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №40/03.02.2022г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 87

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-357/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 92

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №37/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-359/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 125

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №39/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-417/10.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 114

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №41/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-355/04.02.2022 ГОД.

понеделник, 07 февруари 2022 92

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-219/25.01.2022 ГОД.

сряда, 26 януари 2022 114

            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №319 от Протокол №36/24.11.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-220/25.01.2022 ГОД.

сряда, 26 януари 2022 84

           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №318 от Протокол №36/24.11.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено…