Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-607/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 233

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 86/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-140/15.01.2018г.

четвъртък, 22 февруари 2018 160

             Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV, кв.42 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-275/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 241

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 31/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-274/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 232

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 30/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

СЪОБЩЕНИЕ №01-4189/18.12.2017 г.

вторник, 23 януари 2018 224

              На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 14.12.2017г. е издадена виза от Главния архитект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4270/29.12.2017

петък, 29 декември 2017 232

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 462/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4268/29.12.2017 г.

петък, 29 декември 2017 213

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 463/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4269/29.12.2017 г.

петък, 29 декември 2017 239

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 464/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3772/09.11.2017 г.

четвъртък, 28 декември 2017 228

                    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №47/27.10.2017г. за обект:…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-4186/15.12.2017 год.

понеделник, 18 декември 2017 235

           На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж № 60/14.12.2017 год. от Главния архитект на Общината …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3703/03.11.2017 г.

четвъртък, 07 декември 2017 237

             Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV, кв.42 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4008/01.12.2017 г.

понеделник, 04 декември 2017 230

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №337 от Протокол №36/28.11.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…