Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2407/27.06.2014ГОД.

понеделник, 30 юни 2014 687

                   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 406/27.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326, 01-2327

понеделник, 23 юни 2014 729

                    ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326/23.06.2014 ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014 ГОД., № 01-2011/28.05.2014 ГОД.

четвъртък, 29 май 2014 667

                    ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1787/16.05.2014ГОД

петък, 16 май 2014 690

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 267/15.05.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1678/08.05.2014 ГОД

събота, 10 май 2014 689

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 243/30.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

Обявления 04.2014

събота, 26 април 2014 714

   ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А     че със Заповед №……… /…………2014 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1508, № 01-1509, № 01-1509

събота, 26 април 2014 681

   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1013/24.03.2014 ГОД.    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД. , 01-1451/22.04.2014ГОД.

сряда, 23 април 2014 653

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД.                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1410/16.04.2013 ГОД.

сряда, 16 април 2014 685

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 111/11.03.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1335 и № 01-1334

събота, 12 април 2014 707

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1335/11.04.2014ГОД.          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №361 от Протокол №33/02.04.2014г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1231/04.04.2014 ГОД.

понеделник, 07 април 2014 668

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 158/03.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-702/25.02.2014ГОД.

сряда, 26 февруари 2014 696

                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение №355 от Протокол №32/13.02.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е…

https://www.livechatalternative.com/