Обявления


Обявления 04.2014

събота, 26 април 2014 663

   ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А     че със Заповед №……… /…………2014 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1508, № 01-1509, № 01-1509

събота, 26 април 2014 629

   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1013/24.03.2014 ГОД.    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД. , 01-1451/22.04.2014ГОД.

сряда, 23 април 2014 606

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД.                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1410/16.04.2013 ГОД.

сряда, 16 април 2014 629

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 111/11.03.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1335 и № 01-1334

събота, 12 април 2014 657

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1335/11.04.2014ГОД.          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №361 от Протокол №33/02.04.2014г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1231/04.04.2014 ГОД.

понеделник, 07 април 2014 616

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 158/03.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-702/25.02.2014ГОД.

сряда, 26 февруари 2014 643

                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение №355 от Протокол №32/13.02.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е…

ОБЯВЛЕНИЯ № 01-70/06.01.2014 год., 01-607/17.02.2014

вторник, 18 февруари 2014 601

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-70/06.01.2014 год.                  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6842/22.11.2013ГОД.

петък, 31 януари 2014 632

  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулацияи застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014, 01-45/03.01.2014, 01-43/03.01.2014

вторник, 07 януари 2014 645

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287, № 01-6288, № 01-6289

петък, 01 ноември 2013 644

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287/01.11.2013ГОД.   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 565/31.10.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5871/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 643

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 309 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за …

https://www.livechatalternative.com/