Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3111/06.10.2015 ГОД.

понеделник, 12 октомври 2015 651

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за обект: Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2698/31.08.2015 ГОД.

сряда, 02 септември 2015 625

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 401/28.08.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2699/31.08.2015 ГОД.

сряда, 02 септември 2015 589

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 402/28.08.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2304/23.07.2015ГОД.

събота, 25 юли 2015 551

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 290/16.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2303/23.07.2015ГОД.

събота, 25 юли 2015 617

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 291/16.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2305/23.07.2015ГОД.

събота, 25 юли 2015 624

      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 292/16.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2302/23.07.2015ГОД.

събота, 25 юли 2015 597

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 315/23.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2013/26.06.2015 ГОД.

понеделник, 29 юни 2015 626

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 256/25.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1982/23.06.2015 ГОД.

сряда, 24 юни 2015 576

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 247/19.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1981/23.06.2015Г ОД.

сряда, 24 юни 2015 594

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 248/22.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1862/11.06.2015 ГОД.

понеделник, 15 юни 2015 590

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 232/08.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1892/15.06.2015ГОД.

понеделник, 15 юни 2015 608

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №559 от Протокол №47/27.05.2015г. на Общински съвет гр.Луковит…

https://www.livechatalternative.com/