Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1982/23.06.2015 ГОД.

сряда, 24 юни 2015 542

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 247/19.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1981/23.06.2015Г ОД.

сряда, 24 юни 2015 560

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 248/22.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1862/11.06.2015 ГОД.

понеделник, 15 юни 2015 561

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 232/08.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1892/15.06.2015ГОД.

понеделник, 15 юни 2015 575

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №559 от Протокол №47/27.05.2015г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1893/15.06.2015 ГОД.

понеделник, 15 юни 2015 563

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №564 от Протокол №47/27.05.2015г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1801/08.06.2015 ГОД.

вторник, 09 юни 2015 553

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 229/04.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1673/22.05.2015 ГОД.

събота, 23 май 2015 587

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 210/21.05.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЯ № 01-1349, 01-1350, 01-1351, 01-1352

вторник, 21 април 2015 830

     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1349/20.04.2015ГОД.        На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 157/16.04.2015 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1148/31.03.2015 ГОД.

четвъртък, 02 април 2015 576

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 126/26.03.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-995/19.03.2015 ГОД.

сряда, 01 април 2015 534

           Община Луковит, отдел “РУТОС“, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 103/11.03.2015 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен  Проект за изменение на подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-997/19.03.2015 ГОД.

сряда, 01 април 2015 578

              Община Луковит, дирекция “РУТОС“, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 102/11.03.2015 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен  Проект за изменение на подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-892/12.03.2015 ГОД.

четвъртък, 12 март 2015 632

На основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № РД-02-15-9/27.01.2015 год. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройство е разрешено изработването…