Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1972/13.06.2018 г.

понеделник, 09 юли 2018 119

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застраяване /ПРЗ/ и план-схеми за елементите…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1970/13.06.2018 г.

петък, 15 юни 2018 167

             На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №399 от Протокол №43/30.05.2018г. на Общински съвет гр. Луковит е…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1971/13.06.2018 г.

петък, 15 юни 2018 148

              На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №398 от Протокол №43/30.05.2018г. на Общински съвет гр. Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1947/12.06.2018 г.

петък, 15 юни 2018 139

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 217/08.06.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1675/22.05.2018 г.

сряда, 23 май 2018 170

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 186/21.05.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1676/22.05.2018 г.

сряда, 23 май 2018 158

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 185/21.05.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1677/22.05.2018 г.

сряда, 23 май 2018 175

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 184/21.05.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1420/11.05.2018 г.

понеделник, 14 май 2018 171

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 169/10.05.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-824/23.03.2018 г.

сряда, 28 март 2018 199

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 106/23.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-823/23.03.2018 г.

сряда, 28 март 2018 182

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №105/23.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-630/02.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 246

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 89/01.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-606/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 236

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №87/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…