Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1054/15.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 74

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с Решение №357, взето с Протокол №42/29.03.2022 г. на Общински съвет Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-979/12.04.2022 ГОД

сряда, 13 април 2022 64

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 142/11.04.2022 год. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-355/04.02.2022 ГОД.

сряда, 23 март 2022 115

НА ВНИМАНИЕТО НА: БОРИСЛАВА МИРОСЛАВОВА МЛАДЕНОВА, ГР. ЛУКОВИТ ФИЛИП АСЕНОВ СТЕФАНОВ, ГР. ЛУКОВИТ ФРАНЧЕСКА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА, ГР. СОФИЯ РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА, ГР. СОФИЯ ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА, ГР. СОФИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-493/18.02.2022 Г.

сряда, 23 март 2022 89

НА ВНИМАНИЕТО НА МАРИО ДИМИТРОВ  МАРИНОВ            На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-712/15.03.2022 Г.

сряда, 16 март 2022 105

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 93/14.03.2022 год. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-694/14.03.2022 Г.

сряда, 16 март 2022 92

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №345 от Протокол №40/18.02.2022 г. на Общински съвет Луковит…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД

сряда, 16 март 2022 64

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-359/07.02.2022 Г.

петък, 11 март 2022 88

НА ВНИМАНИЕТО НА: МАКСИМ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №39/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-357/07.02.2022 Г.

петък, 11 март 2022 79

НА ВНИМАНИЕТО НА: АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА, ГР. СОФИЯ ИЛИАНА ЙОРДАНОВА НИНОВА, ГР. ЛУКОВИТ ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА, ГР. СОФИЯ ДИАНА ИВАНОВА АТАНАСОВА, ГР. СОФИЯ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-417/10.02.2022 Г.

петък, 11 март 2022 113

НА ВНИМАНИЕТО НА: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ГР. ЛУКОВИТ ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА, ГР. ВАРНА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №41/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-615/02.03.2022 г.

сряда, 02 март 2022 104

Относно: Заповед №РД-02-15-12/10.02.2022 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: АМ «Хемус», участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел «Боаза» и пътен възел «Дерманци»,…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ФЕНИКС ИНВЕРС" ООД

вторник, 22 февруари 2022 126

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)