Обявления


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ГУЧОВЕЦ – ТОШКО ИВАНОВ“

сряда, 05 януари 2022 117

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-26/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 79

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 696 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-27/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 84

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 697 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3332/23.11.2021 ГОД.

сряда, 29 декември 2021 65

НА  ВНИМАНИЕТО НА РЕНИ АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА И ОФЕЛИЯ ВАСИЛИВА МАРИНОВА Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 621 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Луковит е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3121/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 65

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.113,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3122/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 74

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3120/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 65

На основание чл. 128, ал .3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3119/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 78

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3118/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 75

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3025/26.10.2021 ГОД.

вторник, 26 октомври 2021 123

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №563/21.10.2021 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2677/24.09.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 90

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №495/21.09.2021г. е одобрено изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2940/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 98

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №560/15.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…