Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2563/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 69

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА  ГР.ВАРНА 2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ  ГР.СОФИЯ   На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3013/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 82

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №508/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3012/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 82

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №507/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2935/28.10.2022 Г.

петък, 28 октомври 2022 81

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №498/27.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2936/28.10.2022 Г.

петък, 28 октомври 2022 74

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №499/27.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2794/14.10.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 74

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед  №460/14.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2556/19.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 85

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ОТ ГР. СОФИЯ 2. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА ОТ ГР. СОФИЯ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №412/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2499/13.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 76

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ ОТ ГР. ЛУКОВИТ 2. БОРЯНА ВАСИЛЕВА НЕЙКОВА ОТ ГР. СОФИЯ 3. МИЛКО ВАСИЛЕВ ХИНОВСКИ ОТ ГР. ПЕРНИК На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №411/12.09.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2775/12.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 116

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №418 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2779/13.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 88

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №417 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2498/13.09.2022 Г.

вторник, 11 октомври 2022 72

НА ВНИМАНИЕТО НА: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ОТ ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №409/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2497/13.09.2022 Г.

вторник, 11 октомври 2022 92

НА ВНИМАНИЕТО НА: АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА, С. КОКАЛЯНЕ, СОФИЯ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ И ЛЮБА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №410/12.09.2022…