Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3000/13.08.2014 ГОД.

четвъртък, 14 август 2014 505

 На основание чл.128, ал.1 и2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2328/23.06.2014ГОД.

четвъртък, 07 август 2014 452

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 342/23.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2742/23.07.2014 ГОД.

сряда, 23 юли 2014 533

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 452/17.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596, 01-2597

понеделник, 14 юли 2014 504

                      ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596/11.07.2014ГОД.                       На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2407/27.06.2014ГОД.

понеделник, 30 юни 2014 496

                   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 406/27.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326, 01-2327

понеделник, 23 юни 2014 550

                    ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326/23.06.2014 ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014 ГОД., № 01-2011/28.05.2014 ГОД.

четвъртък, 29 май 2014 465

                    ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1787/16.05.2014ГОД

петък, 16 май 2014 514

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 267/15.05.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1678/08.05.2014 ГОД

събота, 10 май 2014 529

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 243/30.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

Обявления 04.2014

събота, 26 април 2014 531

   ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А     че със Заповед №……… /…………2014 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1508, № 01-1509, № 01-1509

събота, 26 април 2014 504

   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1013/24.03.2014 ГОД.    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД. , 01-1451/22.04.2014ГОД.

сряда, 23 април 2014 481

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД.                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение …