Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3340/29.09.2016 г.

четвъртък, 10 ноември 2016 604

        Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 361 от 27.09.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3357/30.09.2016 г.

сряда, 02 ноември 2016 592

     На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / ПИПУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3480/11.10.2016 г.

сряда, 12 октомври 2016 625

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 384/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3482/11.10.2016 г.

сряда, 12 октомври 2016 633

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 385/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3481/11.10.2016 г.

сряда, 12 октомври 2016 633

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 386/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3398/04.10.2016 г.

понеделник, 10 октомври 2016 562

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 374/03.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3105/08.09.2016 г.

петък, 09 септември 2016 625

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 340/07.09.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2238/28.06.2016

понеделник, 01 август 2016 585

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2286/04.07.2016

четвъртък, 21 юли 2016 631

        На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2284/04.07.2016г.

вторник, 19 юли 2016 575

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2012/06.06.2016 г.

понеделник, 11 юли 2016 576

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/  в обхват …

СЪОБЩЕНИЕ № 01-2091/13.06.2016 г.

сряда, 29 юни 2016 632

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №17/09.06.2016г. за обект: „Преустройство на част от първи етаж на 2МЖ в кафе-аперитив”…