Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-177/14.01.2016 ГОД.

петък, 26 февруари 2016 495

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват УПИ ІV-767 и УПИ ІІ, кв.72 по Регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-176/14.01.2016 ГОД.

четвъртък, 18 февруари 2016 447

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24, по регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-682/10.02.2016 ГОД.

сряда, 10 февруари 2016 460

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план - план за застрояване/ ПИПУП - ПЗ/ в обхват УПИ ІХ, квартал…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-520/08.02.2016 ГОД.

вторник, 09 февруари 2016 440

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 43/08.02.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-328/22.01.2016 ГОД.

петък, 22 януари 2016 481

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 25/21.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-214/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 478

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 15/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-213/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 431

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 16/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-229/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 467

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 19/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-228/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 454

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 20/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3615/25.11.2015 ГОД.

четвъртък, 26 ноември 2015 457

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 677/23.11.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3464/11.11.2015 ГОД.

четвъртък, 12 ноември 2015 459

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 657/10.11.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2993/25.09.2015 ГОД.

вторник, 13 октомври 2015 469

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват УПИ ІІ-1258 и VІІІ-1258,…