Обявления


Община Луковит обявява:

понеделник, 13 май 2013 164

На основание Заповед номер  325/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за  отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Бежаново, Община…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2496/17.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 153

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 327/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…