Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-345/29.01.2013 г.:

неделя, 21 юли 2013 291

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-40/03.01.2013г.:

понеделник, 15 юли 2013 305

Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за елемент на техническата инфраструктура -  външно…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-41/03.01.2013г.:

понеделник, 15 юли 2013 264

Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за елемент на техническата инфраструктура -  външно…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3469/12.11.2012г.:

вторник, 09 юли 2013 252

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 403/09.11.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация за урегулиран поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3780/04.12.2012г.

вторник, 09 юли 2013 290

Община Луковит, отдел „РУТ”, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за ел.захранване на съществуваща сграда в УПИ ²V-1253,…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3256/26.10.2012г.:

петък, 05 юли 2013 250

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 375/25.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2750/18.09.2012г.: На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/

вторник, 25 юни 2013 244

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2847/25.09.2012г.

вторник, 25 юни 2013 260

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 335/20.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2847/25.09.2012 г

вторник, 25 юни 2013 293

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 336/20.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3012/03.10.2012г.:

вторник, 25 юни 2013 287

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 345/02.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1922/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 285

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 228/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1921/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 294

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 227/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – парцеларен…