Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1334/13.04.2017 г.

четвъртък, 13 април 2017 639

                  Община Луковит, област Ловеч на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-593/08.02.2017 г.

четвъртък, 02 март 2017 514

         Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 53/02.02.2017 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-709/17.02.2017 г.

понеделник, 20 февруари 2017 535

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №67/15.02.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-517/31.01.2017 г.

вторник, 31 януари 2017 549

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №46/30.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-495/30.01.2017 г.

понеделник, 30 януари 2017 559

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 34/25.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-413/24.01.2017

вторник, 24 януари 2017 530

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 29/19.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4367/15.12.2016

вторник, 24 януари 2017 536

                 Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 481/13.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-98/09.01.2017 год.

понеделник, 09 януари 2017 500

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 6/05.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-4477/23.12.2016 г.

сряда, 04 януари 2017 586

        На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-02-15-123/06.12.2016 год. на заместник-министъра…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4502/29.12.2016 Г.

четвъртък, 29 декември 2016 540

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 496/27.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4503/29.12.2016 Г.

четвъртък, 29 декември 2016 528

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 497/27.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4316/13.12.2016 Г.

вторник, 13 декември 2016 524

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 479/12.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…