Обявления


СЪОЩЕНИЕ № 01-2454/21.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 619

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж 22/06.07.2017г. за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-545, кв.60 по Регулационния…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2386/17.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 623

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 13.07.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Пристройка…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2178/03.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 574

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 23.06.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Пристрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2335/11.07.2017 г.

четвъртък, 10 август 2017 623

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 06.07.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Преустройство…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-2457/21.07.2017г.

петък, 21 юли 2017 510

                       На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №24/07.07.2017г. за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1909/07.06.2017 г.

петък, 07 юли 2017 588

       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПИПУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2081/21.06.2017 г.

петък, 23 юни 2017 551

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 232/20.06.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1953/09.06.2017 г.

петък, 09 юни 2017 577

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 211/08.06.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1828/26.05.2017 г.

понеделник, 29 май 2017 535

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №194/25.05.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1763/22.05.2017 г.

вторник, 23 май 2017 518

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №176/18.05.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1484/24.04.2017 г.

вторник, 25 април 2017 610

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №РД-07-96/13.04.2017 год. на Областен управител на област Ловеч…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1399/13.04.2017 г.

четвъртък, 13 април 2017 498

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №128/13.04.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…