Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3989/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 369

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 614/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3990/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 408

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 615/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3991/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 400

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 616/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3828/10.10.2014 ГОД.

петък, 10 октомври 2014 418

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 592/09.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2546/09.07.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 398

  Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 420/08.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3287/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 375

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №444 от Протокол №37/21.08.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3286/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 378

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 536/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3285/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 371

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 537/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3000/13.08.2014 ГОД.

четвъртък, 14 август 2014 395

 На основание чл.128, ал.1 и2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2328/23.06.2014ГОД.

четвъртък, 07 август 2014 353

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 342/23.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2742/23.07.2014 ГОД.

сряда, 23 юли 2014 404

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 452/17.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596, 01-2597

понеделник, 14 юли 2014 394

                      ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596/11.07.2014ГОД.                       На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община…