Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-231/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 37

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №36/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-232/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 34

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №35/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-3257/05.12.2022 Г.

понеделник, 16 януари 2023 56

Ha основание чл. 140, ал. З от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-99/13.01.2023 Г.

понеделник, 16 януари 2023 48

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №465 от Протокол №56/30.12.2022 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-98/13.01.2023 Г.

понеделник, 16 януари 2023 49

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №467 от Протокол №56/30.12.202 2г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3320/12.12.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 97

Община Луковит, дирекция ПРУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 563/09.12.2022 г. на кмета на Община Луковит е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3103/17.11.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 62

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЮЛИЯН ВЕЛЧЕВ СЛАВЧЕВ – ГР. ЛУКОВИТ ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ – ГР. ЛУКОВИТ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3387/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 57

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №459 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3386/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 51

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №458 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3095/16.11.2022 Г.

четвъртък, 15 декември 2022 75

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА ГР. ВАРНА; 2. ЕМИЛ МЕТОДИЕВ СТОЙКОВ ГР. СОФИЯ; На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №68…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2885/25.10.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 65

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ   Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №476/20.10.2022 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2562/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 65

НА ВНИМАНИЕТО НА: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НЕНЧЕВ   На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект…