Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1442/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 141

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №229/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-953/08.04.2022 Г.

петък, 27 май 2022 67

НА ВНИМАНИЕТО НА:      1. НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ГР. РУСЕ      2. „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 112, АЛ. 3, Т. 1 – 3 ОТ ЗООС, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 13 май 2022 128

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията  / експлоатацията  на предприятие…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1129/27.04.2022 Г.

понеделник, 09 май 2022 101

Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1222/04.05.2022 Г.

четвъртък, 05 май 2022 118

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №195/29.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1161/29.04.2022 Г.

петък, 29 април 2022 79

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №175/21.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1162/29.04.2022 Г.

петък, 29 април 2022 74

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №176/21.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1052/15.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 85

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №149 от 14.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1051/15.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 79

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №148 от 14.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1057/18.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 81

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с Решение №358, взето с Протокол №42/29.03.2022 г. на Общински съвет Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1055/15.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 77

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с Решение №355, взето с Протокол №42/29.03.2022 г. на Общински съвет Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1053/15.04.2022 Г.

понеделник, 18 април 2022 60

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с Решение №356, взето с Протокол №42/29.03.2022 г. на Общински съвет Луковит…