Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 43

НА ВНИМАНИЕТО НА „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД   ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022ГОД.                     На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 83

НА ВНИМАНИЕТО НА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ГР.ЛУКОВИТ ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.                   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-360/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 55

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №40/03.02.2022г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 52

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-357/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 52

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №37/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-359/07.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 48

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №39/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-417/10.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 76

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №41/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-355/04.02.2022 ГОД.

понеделник, 07 февруари 2022 61

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-219/25.01.2022 ГОД.

сряда, 26 януари 2022 73

            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №319 от Протокол №36/24.11.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-220/25.01.2022 ГОД.

сряда, 26 януари 2022 47

           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №318 от Протокол №36/24.11.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-3268/17.11.2021 ГОД.

сряда, 19 януари 2022 53

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №58 от 11.11.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване, със спомагателно,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ

сряда, 12 януари 2022 65

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…