Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2997/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 636

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 338/04.09.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2996/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 621

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 328/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2995/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 599

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 326/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2994/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 636

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 327/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2454/21.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 613

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж 22/06.07.2017г. за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-545, кв.60 по Регулационния…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2386/17.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 617

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 13.07.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Пристройка…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2178/03.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 568

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 23.06.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Пристрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2335/11.07.2017 г.

четвъртък, 10 август 2017 616

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 06.07.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Преустройство…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-2457/21.07.2017г.

петък, 21 юли 2017 505

                       На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №24/07.07.2017г. за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1909/07.06.2017 г.

петък, 07 юли 2017 583

       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПИПУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2081/21.06.2017 г.

петък, 23 юни 2017 546

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 232/20.06.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1953/09.06.2017 г.

петък, 09 юни 2017 573

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 211/08.06.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…